پاسخ به سوالات ، درباره امام عصر ارواحنا فداه و ظهور 

 

سوال ؛ با گسترش فضای مجازی و افزایش افرادی که از اسلام به دین آباء و اجدادشان (منظور سوال کننده گرایش به زرتشت است که قبل از اسلام در ایران بوده است) رجوع کردند، دو تناقض پیش می‌آید .
۱ – مگر حضرت نفرمودند ایران شیعه خانه ماست ؟!
۲ – تفکر عوام این است که ظهور حضرت به این زودیها نیست ! چون شرایط که فراهم نشده بماند ! حتی خیلیها هم از اسلام برگشته اند !
پاسخ به این سوال از طریق روایات و با استناد به دلائل عقلی و نقلی داده میشود.