پاسخ به یک شبهه وهابیت

امام محور خلقت (قسمت ششم)

— چرا با وجود خداوند ( که جامع همه چیز است) بدرگاه امام می رویم؟

— اگر دانش آموزی مثلا در پاسخ بسوالات امتحان فیزیک تمام مطالب کتب درسی ( غیر از فیزیک) را بنویسد معلم حق دارد از او نپذیرد .

— خداوند برای رسیدن بندگان به رضایتش مسیر امام را قرار داده تا هرکس از این مسیر نرود چیزی گیرش نیاید .

— عبادت کسی که بر محوریت امام نباشد هیچ قبول نمی شود.

 

پاسخ به یک شبهه وهابیت

 

 

هر کس برای رسیدن به هر هدف و مطلوبی چه مادی باشد و چه معنوی در آغاز به آثار و نتایج آن مطلوب می اندیشد و سپس به نیروی در راه تحقق آن توجه می کند و در صدد تقویت آن نیرو اقدام می نماید. پس از آن حالت با عزم و تصمیم به تلاش در جهت رسیدن به آن می پردازد. از جمله چیزهایی که در راه تحقق و حصول آن هدف طبیعی است، دقت لازم در تهیه اسباب و لوازم کافی برای رسیدن به آن است و با انتخاب هدف و تهیه اسباب و لوازم کافی به کوشش و مجاهده می پردازد تا به آن هدف نائل شود.

از باب مثال اگر انسان به هدف تحصیل علم و دانش یا کسب مال تلاش و کوشش می کند باید از استعداد لازم برخوردار باشد و استعدادش را در راه رسیدن به مطلوب به کار گیرد و آن را بیهوده مصرف نکند و تصمیم جدی بر تحصیل دانش داشته باشد و اسباب لازم یعنی ابزار تحصیل را فراهم کند و سپس با جدیت به تحصیل علم و کسب دانش یا ثروت اقدام کند.

انسانی که به خدا ایمان آورده است باید توجه داشته باشد که مهمترین هدف و مطلوب او، وصول به قرب الهی از طریق شناسایی خدای سبحان و ارتباط صمیمانه با اوست. زیرا جز او چیزی صلاحیت و ارزش آن را ندارد که هدف و مطلوب انسان قرار گیرد و شایستگی آن را داشته باشد که انسان به عنوان انسان در راه او تلاش و فداکاری نماید از این رو لازم است پس از بیداری و لزوم حرکت در جهت آن هدف و مطلوب، عزم و تصمیم خود را به کارگیرد و با فراهم کردن اسباب و وسایل مناسب با آن هدف، تلاش ها و مجاهدات خود را به گونه ای تنظیم کند که آن ها وی را به مطلوب برساند و تحقق هدف از آفرینش او را هموار سازد.