پاسخ به ۲ سوال درباره راهکار برون رفت از غیبت

 

۱ – شیعیانی که بطورکلی غافلند و در حوزه ی مهدویت فعالیتی نمی کنند را چگونه متوجه حق حاکمیت امام زمان علیه السلام ( که از توقیع برمی آید) نمائیم؟

۲ – چگونه میشود فعالین مهدوی را بسمت و سوی راهکاری که در توقیع برای برون رفت از غیبت ارائه شده هدایت نمود؟
پاسخ سوال اول : مطالب ما در این مباحث متوجه عموم شیعیانی است که بنحوی در حوزه ی مهدویت فعالند و غافلین از شیعه همانند کودکان و شبیه این ، از دایره شمول موضوع توقیع خارجند و برای این افراد باید از مبانی اعتقادی شروع کرد.

پاسخ سوال دوم : ۲ راه برای نحوه ی تبلیغ بیان شد ۱- بیدار کردن وجدان افراد ۲ – ذکر دلایل و شواهد نقلی از قرآن و روایات (نمونه ای ذکر شد)

در پایان بعنوان دلیلی بر لزوم نوع ظهورخواهی بیان شد : چون نیازهای شیعیان نسبت به یکدیگر متفاوت است اگر تبلیغ برای ظهور را “فقط” به ذکر مزایای ظهور نمائیم افرادی که نیازهای کمتری دارند یا نیاز ندارند وِلُوم دعایشان تغییر می کند ( یا اصلا احساس نیاز نخواهند کرد) ، همچنین اگر بنحوی (فرضا) تمام نیازهای شیعیان برآورده شود (دنیا و آخرتشان تامین شود!!)

 

 

پاسخ به ۲ سوال درباره راهکار برون رفت از غیبت

دعابرای ظهور امام زمان را بخاطر رسیدن امام به حقی بخواهیم که بیش از ۱۰۰۰ سال است از ایشان ( و قبلا از ائمه ی قبلی) گرفته شده است ، غیبت امام ما را متوجه آثار غیبت امام کرده( مشکلات و ظلم و بی عدالتی) نه حق امام ، لذا عموم فعالین مهدوی برای توجه دادن شیعیان به ظهور موضوع رفع مشکلات و بهره مندی از مزایای ظهور را می گویند .