پاسخ های کوبنده قسمت چهارم

استناد به غدیر در روز سقیفه

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر