پاسخ های کوبنده قسمت پنجم

استناد به غدیر هفت روز پس از سقیفه

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر