پاسخهای کوبنده قسمت اول

بدهکاران طلبکار

پاسخهایی به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر