پاسخ های کوبنده قسمت دهم

معنا و تفسیر مولا درقرآن، روایات و کتب

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر