پیامی به شیخ مفید برای ابلاغ به شیعیان

 

شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت هفتم) 

 

برخی از دوستان بخاطر کم توجهی ، به برخی از مطالبی که در نامه ی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشته شده ایراداتی گرفته اند و بخاطر این ایرادات نسبت به اصل ارسال نامه به شیخ مفید شک کرده اند و چون ممکن است این شک و شبهه شان را باز هم در جامعه منتشر کنند ما ضمن ترجمه و توضیح متون نامه ، شبهه های مطرح شده را هم پاسخ خواهیم داد ، ان شاءالله.

اشکال پنجم : مگر چه کسانی از دین خارج شده اند که حضرت از آنها نام میبرند؟ و چه چیزهائی به او گفتند که باید به شیعیان میگفت؟

پاسخ : در دوران غیبت برخی از شیعیان بدلایل مختلف در حقانیت شیعه شک کردند و از دین خارج شدند و حضرت برای جلوگیری از ادامه ی این روند در نامه به شیخ مفید هم او و شیعیان را به ثبات قدم توصیه می کنند – دعا می کنند و هم میفرمایند با کمک از آنچه به تو رسانده ایم ( از روایات فهمیده ای) در مقابل منحرفین بایست ،
از نحوه ی بیان حضرت معلومست که مطالب توقیع پیامی به شیعیان است.