باسمه تعالی

مجلس شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۳

 

 

موضوع : چرا بی وفائی ویژه ی کوفیان نیست؟

چرا با وجودی که هم قبل از حادثه ی عاشورا و هم بعد از آن ؛ تاکنون ؛ نسبت به همه ی ائمه و مخصوصا نسبت به امام عصر ارواحنافداه ؛ شیعیان بی وفائی کرده اند فقط بی وفائی کوفیان ضرب المثل شده ؟ ( بی وفائی ما نسبت به امام زمان از آن کمتر نیست.)

چون کنترل وِلوم رفتارمان در دست نفس و شیطان و ….است توان لازم برای وفا نسبت به عهد امام نداریم.

اگر محرومیت امام زمان از حقی که خدا برای ایشان در حاکمیت دنیا قرار داده برایمان از مصائب و مشکلاتی که مردم به آن دچارند دردناکتر باشد علامت وفای مان نسبت به عهد امامت است ؛ این سوال که برای برخی مطرح است علامت دردناکتر بودن مشکلات مردم نسبت به مصیبت محرومیت امام از حقشان است : چرا امام زمان که مردم را در این سختی ها می بینند ظهور نمی کنند ؟ (علامت بی وفائی بعهد امام و عدم شناخت وظیفه ایست که در اینباره داریم.)