سوال:

چرا درباره ی راهکارهای موجود در روایات بحث می کنید؟ در روایتی عجله کنندگان در ظهور سرزنش شده اند.

منظور چه کسانی هستند ؟

✅ پاسخ:

زمان ظهور امام عصر ارواحنا فداه در دست خداست و احدی از آن خبر ندارد.

ولی دو نوع روایات داریم که بنحوی غیر مستقیم زمانی نامعلوم را برای ظهور ذکر می کنند:

۱- روایاتی زمان ظهور را پس از دعا و تضرع شیعیان بدرگاه خداوند و اجتماع قلوب در وفای بعهدشان میفرماید , یعنی این زمان( که نامعلوم است ___ چون وابسته به انجام کاری توسط شیعیان است) زمان ظهور خواهد بود.

۲- روایاتی نیز می فرماید اگر اینطور نشود (شرایط بنحوی که بالا گفته شد فراهم نشود, یعنی شیعیان شرایطی که گفتیم راعمل نکنند) هرگاه پیمانه ی غیبت بسرآید اگر هیچکس هم آماده نباشد خدا ظهور را خواهد رساند (با توجه به محدود بودن زندگی انسانها در زمین بالاخره خداوند نخواهد گذاشت غفلت شیعیان موجب گذشت زمان و رسیدن قیامت شود درحالی که ظهور نشده باشد, یعنی حد و نهایتی در نظر گرفته “که احدی نمی داند” و هرگاه به آن حد برسد اگر هیچکس هم آماده نباشد ظهور را محقق خواهد کرد)

با توجه به این دو مقدمه:

هرگاه کسانی از شیعیان بدون درنظرگرفتنِ شرایطی که در روایات بعنوان وظیفه ی شیعیان فرموده اند (شماره ی ۱) و بدون درنظر گرفتن پیمانه ی غیبت (درصورت عدم آمادگی شیعیان ؛ شماره ی ۲) خواستار ظهور باشند و توقع انجامش را داشته باشند جزو عجله کنندگان در ظهورند که شامل این روایت می شوند.

امیدوارم ما جزو گروه شماره ی۱ باشیم و خود و جامعه را برای پذیرائی از حضرت آماده نمائیم , ان شاءالله تعالی.