چرا عهد در توقیع ، عهد امامت است ؟

سخنرانی زیبا از حجه الاسلام ضیائی دام عزّه .

— عهدی که فراگیر است (برعهده ی همه ی شیعیان است ) عهد ولایت و امامت امیرالمومنین و بقیه ی ائمه است ، از آیات و روایات دیگر هم همین فهمیده می شود ، لذا منظور از عهد در توقیع ، عهد امامت است.