چه موقع خداوند امام را به دنیا عرضه میکند ؟

(اذن ظهور می دهد؟)

سخنرانی جناب حجه الاسلام ضیائی

 

— اگر یقین کنیم شیعیان در تاخیر یا تعجیل در ظهور نقش دارند (که دارند) واضحست باید کاری انجام دهند تا در ظهور تعجیل شود ، سوال اینست که آن کار چیست و با چه انگیزه ای باید انجام شود؟

— در روایات تفاوت قائل شده اند میان “فرَج شیعیان” با “فرَج اهل بیت”

— پس از کنارگذاشته شدن امیرالمومنین صلوات الله علیه از مسند الهی (حقی که خدا برای حاکمیت امام قرار داده بود) و ادامه این وضع نسبت به بقیه ی ائمه (و تاکنون که امام عصر ارواحنافداه در غیبتند) برای اهل بیت گرفتاری و مشکلی پیش آمده است که فرَجش بازگشتشان به حق از دست رفته شان در حکومت بر دنیاست .

— کاری که برای تعجیل در ظهور می شود (دعا یا هرنوع تلاشی) اگر برای “فرَج شیعیان” باشد با کاری که برای “فرَج اهل بیت” می شود فرقش در نتیجه ایست که دارد : اولی منجر به گشایش در مشکلات دنیوی و توفیقات معنوی و اجر و ثواب می شود و دومی منجر به ظهور .

— آنچه از برخی آیات قرآن (مثل جریان طالوت و جالوت ، داستانهای قوم بنی اسرائیل ) و برخی روایات از جمله توقیع حضرت به شیخ مفید برمی آید تا ما شیعیان دنبال ” فرَج اهل بیت” نباشیم خداوند امام را به دنیا عرضه نخواهد کرد (ظهور نخواهد شد ، مگر اینکه پیمانه ی غیبت پرشود)