کلیپ تصویری توضیحی درباره ی فرازی از دعای عرفه

موضوع : کد عملیاتی ورود به بهشت ولایت امیرالمومنین است.

— هریک از غذاهای معنوی اهل بیت بخشی از نیازهای روحی او را تامین می کنند ؛ در امور ظاهری و مادی توجیهیم که هر روز نیاز به خرید نان داریم ولی هر روز نیاز به خرید مثلا یخچال و فرش نداریم ؛ دعای عرفه نیاز اقلا یکساله ی انسان را تامین می کند.

— لازمست هریک از ما در ایستگاه عرفه جهت تنظیم برای یک دوره ی عمر ؛ خود را به دیاگ عرفه وصل کنیم (خود را مطابق نقشه ی ارائه شده در عرفه تنظیم کنیم)

— دوری از جهنم و ورود به بهشت جز بوسیله ی ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه ممکن نیست.