بررسی راهکارهای ظهوردر روایات معصومین صلوات الله علیهم (۶)

 

کسب هر صفت خوب = نزدیک شدن به ظهور

 

از بعد از سقیفه جامعه ی مسلمان اگر باندازه ی (حداقل) یک میلیمتر از ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه فاصله گرفته ، تا کنون هزاران کیلومتر از صراط مستقیم دور شده است لذا با هر عملی که مطابق ولایت انجام شود گامی بظهور نزدیک می شویم ، ان شاءالله.