کمک به منکرین غدیر ممنوع

شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت ششم)

برخی از دوستان بخاطر کم توجهی ، به برخی از مطالبی که در نامه ی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشته شده ایراداتی گرفته اند و بخاطر این ایرادات نسبت به اصل ارسال نامه به شیخ مفید شک کرده اند و چون ممکن است این شک و شبهه شان را باز هم در جامعه منتشر کنند ما ضمن ترجمه و توضیح متون نامه ، شبهه های مطرح شده را هم پاسخ خواهیم داد ، ان شاءالله.

اشکال چهارم :

— آیا هیچ عالمی در زمان صدور نامه جز شیخ مفید دارای یقین نبود؟ .

— نحوه ی فرستادن صلوات در این نامه مطابق روش علماست نه معصومین.

پاسخ :
— عدم دقت در معنای “المخصوص فینا بالیقین” یا صلوات موجب شده ایراداتی بی پایه مطرح شود که نتیجه اش کمک به شبهاتیست که منکرین غدیر به ما شیعیان می گیرند .

— نکته ی ظریفی در این بخش نامه است درباره ی “تفاوت ارتباط معصومین با خداوند نسبت به ما” و این نکته تاییداتی در دیگر روایات و ادعیه نیز دارد.