اینکه برخی از جمادات یا میوه ها ولایت حضرت را نپذیرفتند یعنی چه؟

 

 

 

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید!