⬅️ سوال :

یلدا را چگونه بگذرانیم؟

علتِ اهمیتِ دادنِ به شبِ یلدا چیست؟ اصلا شبِ یلدا یعنی چه؟

🔺🔸🔻🔸🔺🔸🔻

📚 پاسخ :

⬅️ ” یلدا” در زبانِ سریانی که خیلی قبل از اسلام در حوالی بین النهرین ( بابِلِ قدیم , بخشی از ایران و عراقِ فعلی) رایج بوده به همان معنای ” وَلَدَ , یَلِدُ = تولد” می باشد , عقائد دینی آن ها هم مثل بسیاری از اقوام و ادیانِ دیگر , کم و بیش , تحریف شده بود,
همه ی ما می دانیم که اعتقاد به” منجی” از اشتراکاتِ همه ی ادیان بوده , البته این اعتقاد هم , درهمه ی ادیان, ازجمله سریانی ها , مانند بسیاری از اعتقادات , متأسفانه دچارِ انحراف شده بود ,آن ها عطش و احتیاجِ به منجی را که جزو نیازهای جدانشدنی شان بود با بزرگداشتِ شبِ یلدا برآورده می کردند , باین صورت:

⏬⏬⏬⏬⏬

معتقد بودند همانطور که از اولِ پائیز تا شبِ سی ام آذر , روزها کوتاه و شبها بلند می شوند و بجائی می رسد که شب سی ام بلند ترین شبِ سال می گردد , چون از روزِ بعد وضع برعکس می شود یعنی شبها کوتاه شده و روزها بلند می شوند, همانطور هم ظلمتِ فراگیری که بوسیله ی ظلم و ستم در دنیا به اوجِ خود رسیده است با اتمام این “شبِ بلند” رو به ضعف می رود تا جائی که ” نور” و “روشنائی” که موجبِ نجات و هدایت است” متولد” خواهد شد.

آن ها بخاطر اینکه بخود بقبولانند کاری که از دستشان بر می آید انجام داده اند با بیدار ماندنِ آن شب “بیداری از خواب غفلت نسبت به منجی” را بصورت نمادین نشان می دادند و چون می خواستند به طلوع خورشید کمکی کرده باشند تا باطلوعش به این شبِ طولانی پایان دهد ” هندوانه” را که قرمزی اش را نماد سرخی نور خورشید می دانستند می شکافتند و بر گِردش می نشستند و به امید و فکر “یلدا = تولد ِنور” شادی می کردند.

ای کاش همه ی ما که شبِ یلدا را بخاطر ” یلدا” بودنش گرامی می داریم به علتِ بزرگداشتش هم توجه کنیم و نیاز قلبی مان بظهور را برای برگشت امام به جایگاهی که خدا برایش خواسته نشان دهیم .

ما اهل ولا , کاملترین عقائدی را که تحریف هم نشده , درباره ی امام عصر ارواحنا فداه داریم , از طولانی بودنِ شب یلدا بیشتر از شبهای دیگر استفاده کنیم و از طولانی بودنِ یلدای غیبتِ اماممان بدرگاه خداوند ضجه و ناله بزنیم و اقلا ۱۰۰ مرتبه در قنوت وتر ” الهی الفرج” بگوئیم.
🍃
🍂
🍃🍂🍃🍂🍃