صفحه اصلی/آنتی کلمه/پاسخ به شبهات منکرین غدیر

ادعای نبودن یک حدیث در معرفی ائمه علیهم السلام در شبکه وهابی کلمه

چطور میتوان یک سنی یا وهابی را بدون دلایل قرآنی و روایی(بدون اتکاء به ثقلین) به مذهب حقه اثنی عشری هدایت کرد؟

چرا اسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرآن بصراحت ذکر نشده است