صفحه اصلی/شرحی بر ادعیه و زیارات/امام شناسی از منظر ادعیه و زیارات

مقدار نفوذ و قدرتِ موضوع امامت در عالم ارواح ، ذر ، دنیا و آخرت برای انبیاء و غیر انبیاء (جلسه چهاردهم)

امتحانات الهی پلکانی است، امام علیه السلام ماده ی امتحانی برای مسلمین است (جلسه سیزدهم)

امام برای آموزش بندگی به ما نقشه ی بندگی را ترسیم نمود (جلسه دوازدهم)

فهم آنچه خداوند به احدی جز امام علیه السلام نداده است چه تاثیری در ما دارد؟ (جلسه یازدهم)

شان امام هدایت مخلوقات و تبیین توحید و توضیح درباره ی معنای شرک و کفر است (جلسه دهم)

تفاوت پیامبران نسبت به معصومین علیهم السلام (جلسه نهم)

امام علیه السلام مَثَل اعلای خداوند (جلسه هفتم)

عصمت از جهل ویژگی خاص ۱۴ معصوم علیهم السلام (جلسه ششم)

رمز تفاوت امام علیه السلام با دیگر مخلوقات از منظر قرآن (جلسه پنجم)