همه چیز از کانال امام علیه السلام مورد قبول است

By |۱۳۹۹/۶/۲۵ ۱۶:۲۳:۳۹سه شنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۹|Categories: زیارت جامعه کبیره|بدون ديدگاه

حکیمانه ترین بیان برای علت خوبی یا بدی در دنیا

By |۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۶:۱۳:۰۳دوشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۹|Categories: زیارت جامعه کبیره|بدون ديدگاه

برتری معصوم علیه السلام بر جمیع مخلوقات به چه معناست ؟

By |۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۸:۱۶:۰۷یکشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۹|Categories: زیارت جامعه کبیره|بدون ديدگاه