هدف منکرین غدیر از طرح شبهه های مختلف درباره ی بیعت

توسط |۱۳۹۸/۶/۴ ۱۷:۵۱:۱۳دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸|مفاهیم خطبه غدیر دسته بندی ها|بدون ديدگاه

مفهوم غدیر میثاقی از طرف خدا بر عهده ی انسانها

توسط |۱۳۹۸/۶/۴ ۱۷:۳۴:۲۸دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸|مفاهیم خطبه غدیر دسته بندی ها|بدون ديدگاه