نام کتاب: زیارت عاشورا

مولف: محمدحسن گنجي فرد

توضيح: 

در این کتاب می خوانید :
۱ – مطابق روایات ، به ۳ صورت می شود زیارت عاشورا را خواند.
۲ – سلسه ی سند زیارت عاشورا تا خداوند (حدیث قدسی است)
۳ – معنای لعن ، علت لعن ، افراد و گروه هائی که در این زیارت لعن شده اند.
۴ – ۵۰ نکته ی برجسته (برداشت) از زیارت عاشورا.

نسخه الکترونیکی این کتاب برای استفاده در موبایل یا تبلت را می توانید از طریق لینک زیر خریداری نمایید.