راه مقابله با نفوذ مویرگی آثار غیبت امام زمان علیه السلام