متن خطبه ی غدیر را می توان به ۱۲ موضوع تقسیم کرد ، یعنی اگر بخواهیم ببینیم خطبه ی غدیر شامل چه موضوعاتی است ؟ میگوئیم می توان ۱۲ موضوع از این خطبه استخراج کرد ، مثلا مطالب درباره ی امام زمان علیه السلام تحت عنوان “امام زمان” قرار می گیرد.
پیشنهاد حفظ خطبه ی غدیر به چهار صورتی که در ویدئو توضیح داده شده.
با هریک از حافظین خطبه ی غدیر
(بزرگوارانی که به یک یا چند صورت پیشنهادیِ ما خطبه را حفظ کرده و از طریق سامانه ی 
۳۰۰۰۷۳۳۳۱۳ بما اطلاع دهند)
مصاحبه می شود و هدایائی تقدیمشان خواهد شد.