بهترین تبلیغ امام دفاع از امامت امام است

توسط |۱۴۰۱/۶/۵ ۱۶:۳۹:۴۳شنبه, ۵ شهریور, ۱۴۰۱|دسته بندی: امام شناسی از منظر ادعیه و زیارات|بدون نظر

ترجمه و توضیح فرازهای خطبه ی گرانسنگ غدیر (۲)

توسط |۱۴۰۱/۳/۲۱ ۱۱:۳۷:۲۰شنبه, ۲۱ خرداد, ۱۴۰۱|دسته بندی: شرح موضوعی خطبه غدیر|بدون نظر

ترجمه و توضیح فرازهای خطبه ی گرانسنگ غدیر (۱)

توسط |۱۴۰۱/۳/۲۱ ۱۱:۳۴:۰۳شنبه, ۲۱ خرداد, ۱۴۰۱|دسته بندی: شرح موضوعی خطبه غدیر|بدون نظر

عنوان

Go to Top