شرحی برزیارت جامعه کبیره ( ۶ ) 

در این کلیپ خلاصه ساختار ظاهری ۷ طبقه زیارت جامعه کبیره و شرحی برساختار طبقه هشتم آن بیان میشود .
– در بخش هشتم زیارت جامعه کبیره ، امام هادی علیه السلام ، نحوه جدیدی از فضائل امام را مطرح میفرمایند .
– یک حقیقتی که در زیارت جامعه کبیره توسط امام هادی علیه السلام گفته شده و سایر ائمه علیهم السلام نیز بارها خواستند آن حقیقت را به ما بفهماننداین است که ؛ (امام کسی است که به امر خودِ خدا واسطه بین خدا و مخلوقات است) و منکرین غدیر این حقیقت را نمیتوانند و یا نمیخواهند که بپذیرند .
– منکرین غدیر با طرح سوالاتی از این قبیل که آیا خدا عالم تر و یا قویتر و یا آگاه تر است؟ یا امام رضا (علیه السلام)؟
درحقیقت میخواهند وانمود کنند که ما امام را جایگزین خدا کرده ایم ! و یا با گفتن اینکه خدا بالاتر است یا امام ؟ میخواهند بگویند که ما خدا را با امام معادل میگیریم ! حال آنکه برای خدا هیچ معادلی نیست (لیس کمثله شیء) .

– منکرین غدیر وانمود میکنند که وقتی ما از امام کمک میگیریم به مفهوم این است که از خدا کمک نگرفته ایم ! در حالیکه ما معتقدیم ، مساله کمک گرفتن از امام دقیقاً منطبق است با کمک گرفتن از خدا ، چون خدا امام را واسطه خود و مخلوقاتش قرار داده است .
– امام هادی علیه السلام در این قسمت زیارت جامعه کبیره ، ۱۰ مورد از فضائل امام را به نحوه جدیدی برای ما بیان میفرمایند ، تا ما مقام و منزلت و جایگاه امام را در نزد خدا بشناسیم و بدانیم که جز امام هیچ کس دارای چنین مقام و منزلت و جایگاهی نزد خدا نیست .
– ۱۰ مورد از فضائل امام در زیارت جامعه کبیره به این شرح است که از ؛ والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم ….شروع میشود ، تا دهمین فضیلت که …. وامره الیک …. میباشد .
– امام هادی علیه السلام پس از بیان ۱۰ فضیلت امام در زیارت جامعه کبیره ،
سه نتیجه عملی را در رابطه با امام و جایگاهش نزد خدا اعلام می فرمایند که برای منِ مخلوق رعایت این موارد در باره خدا و امام هیچ تفاوتی نباید بکند ؛
من والاکم ، فقد وال الله و من عاداکم فقد عاد الله .
من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله .
و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله .
آن سه مورد به مفهوم این است که ؛
پذیرش ولایت امام ، قطعاً پذیرش ولایت خداست .دشمنی با امام ، قطعاً دشمنی با خداست .
دوست داشتن امام ،قطعاً دوست داشتن خداست و بغض و خشم داشتن نسبت به امام ، قطعاً بغض و خشم داشتن به خداست .
و چنگ زدن به دامان امام ، قطعاً تمسک جستن به خداست .