صاعقه امامت( ۹)

تبرّی وسیله ی قبول ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه

 

— ولایت امیرالمومنین مثل گذرنامه ایست که وقتی باشد هر عمل صحیحی قبول و اگر نباشد هیچ عملی مقبول نیست .

— خروجی قرآن بدون توضیح و تفسیر معصومین افرادی مثل خوارج است .

— هرکس بخواهد “جزئیات” هر اصل و فرعی از دین را فقط از قرآن پیدا کند یا وهابیست یا تحت تاثیر وهابیت ، پس : قرآن+ توضیح امام ( ثقلین)

— ( در مثل) موتور دین اسلام ولایت امیرالمومنین است و محرّک موتور برائت از دشمنان است.