مرحوم حاج محمد علی فشندی که در تاریخ هشتم ذیحجه سال ۱۳۹۴ هجری قمری مطابق با دوم دیماه ۱۳۵۳ در صحرای عرفات به خدمت قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام مشرف شده است ، جریان خود را اینگونه نقل نموده است. (منقول از کتاب عبقری الحسان)