باسمه تعالی

جلسه ی شب اول محرم الحرام ۱۴۴۳

 

 

 

[player id=’22214′]

 

موضوع : توصیه های مهم :

۱ -قرار دادن تمام توان برای عزاداری ؛ ازجمله سیاه پوشی خود و محل کار و معابر.

۲ – با وجود اعتقاد به نجات دهنده بودن عزاداری امام حسبن صلوات الله علیه نباید مانند برخی افراد برای دادن اهمیت به چنین عزاداری ها بقیه ی باورهای دینی را تخریب کنیم .

۳ – نقض بیعت با ائمه اثرات تخریبی زیادی برای جامعه ی دنیائی داشته است لذا نشان دادن نقض بیعت کوفیان یکی از اهداف امام حسین از رفتن بطرف کوفه بود.

۴ – در هر دوره ای شیعیان بجای اجتماع قلوب در وفای بعهد امام در قطع رحِم با ائمه مجتمع شدند .

۵ – هرساله با شروع محرم و گریه بر امام حسین دوره ی جدیدی فصل جدیدی؛ کلاس جدیدی برای آموزش و رشد انسان باز می شود.

۶ – با اینکه شهادت امام حسین روز دهم محرم است چرا شیعیان از ابتدای محرم عزاداری می کنند؟ (ذکر روایت امام صادق صلوات الله علیه)