طرح مبلغین غدیر (۶)

سوالات ماه ششم( جمادی الثانی):

۱ – اگر تبلیغ امام زمان علیه السلام را با توجه به غدیر انجام دهیم چرا بهتر است؟

۲ – از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله بارها (۵۹بار) فرمودند “معاشرالناس” چه می فهمیم؟

۳ – دو توصیه در موضوع غدیر را توضیح دهید.
—————————–