شرح دعای افتتاح (۱)

موضوع : دعای افتتاح ، نقشه ی فرار از شیطان و راه خلاصی از ترفندهای اوست .

شرح دعای افتتاح (۲)

موضوع : چرا با وجود دربندبودن شیاطین فکر می کنیم وساوس او هست؟

 

شرح دعای افتتاح (۳)

موضوع : گام نخست برای عمل به نقشه ی فرار از شیطان تنظیم دیدگاهمان درباره ی خداوند است ، آیا خدا فقط مهربانی محض است؟

 

شرح دعای افتتاح (۴)

موضوع : توضیحی در باره ی نحوه ی رفتاری که باید در مقابل خداوند داشته باشیم .

 

شرح دعای افتتاح (۵)

موضوع :۱ – انواع صلوات ۲ – لزوم فرستادن صلوات برای هریک از معصومین صلوات الله علیهم

 

شرح دعای افتتاح (۶)

موضوع :معنای ” یعبدک لایشرک بک شیئا ” چیست؟

 

شرح دعای افتتاح (۷)

موضوع :معنای ” اللهم ما عرّفتَنا من الحق فحّملناه و ماقصرنا عنه فبلّغناه” چیست ؟

 

 

شرح دعای افتتاح (۸)

موضوع :معرفت امام زمان ارواحنافداه را چگونه از دعای افتتاح دریافت کنیم ؟