شفای کودکی از اطراف کرمان

( ایام میلاد امام رضا علیه السلام ، ۱۴۴۰)