راهکارهای برون رفت از غیبت در روایات (۹)

 

موضوع :

— لزوم توجه بیشتر به عوامل معنوی در مقابل مشکلات.
— شیعیان در مقابل با بلایا ۳ دسته اند.

— بامعرفت ترین شیعیان آنهائی هستند که هنگام بروز بلایا با وجود زمینه ای که ایجاد می شود جز ظهور را نمی خواهند، یعنی به این نتیجه می رسند که چون امام در جایگاه اصلی اش نیست این مشکلات ایجاد می شود و لذا به اجتماع قلوب شیعیان در وفای بعهد امام فکر می کنند.

— نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام.