خلاصه ی جلسه ی شماره ی (۶) از دوره ی آموزشی امام شناسی از منظر ادعیه و زیارات :

 

 

دانلود فایل از اینجا

 

🔸شان امام این است که ما همه ظرفیت خود را در جهت امام قرار دهیم و بقیه موارد در حاشیه باشد.

✨در زیارت جامعه کبیره عناوینی را به امام نسبت می دهیم. یکی از این عناوین “مَثَل اعلای خدا” بودن است. (والمثل الاعلی)

✨در روایت آمده که اگر می خواهید به توحید برسید خدا را از دو حد خارج کنید:
▫️یکی اینکه خدا را به چیزی تشبیه نکنید چراکه تشبیه کردن یعنی محدود کردن خدا.
▫️و دیگر اینکه خدا را از حد تعطیل خارج کنید.(حالا که نباید او را به چیزی تشبیه کنید نگوئید وجود ندارد)

🔸انسان با امام (معصوم) فقط از جهت بدنی مشترک است ، “انا بشر مثلکم” ولی از نظر روحی “یُوحَی الَیّ” یعنی از جنبه روحی کسی با معصوم قیاس نمی شود.

✨از جهت صفات هم جلوای که معصوم در دنیا از خود بروز می دهد را ما هم می توانیم بدست آوریم البته با شرایط…

👌ما می توانیم مَثَل خدا شویم ولی مَثَل اعلا هرگز.
اگر بنده باشیم و اطاعت کنیم مَثَل خدا می شویم.( باندازه ی ظرفیت بشری مان)
👈مثَل اعلا یعنی عالیترین نمونه که قابل توصیف نیست و برای ما قابل درک نیست در دنیا . البته در آخرت با تعلیم معصومین کمی بیشتر خواهیم فهمید.

🔸ابتدا و انتهای زیارت جامعه کبیره توصیف امام علیه السلام است. فقط در بخشی از زیارت ( اواسط زیارت) آنچه که ما باید نسبت به امام باشیم را یاد داده اند که بگوئیم ؛ پنج قسمت است و در انتهای هر قسمت جمله ی مشترکی که تقریبا شبیه به هم هست نیز آمده :

✨”بابی انتم و امی..”
می شود تشبیه کرد به پنج برگه از برگه های کتاب درس معرفت امام علیه السلام که باید بخوانیم و وقتی جمله ی ” بابی انتم و امی ….” را می گوئیم مثل اینکه داریم امضاء و تایید می کنیم.

▫️برگه اول از اینجا شروع می شود :
“فکنا عنده مسلمین بفضلکم..” برگه اول یاداوری عالم ذر است و اینکه در آنجا معترف و تسلیم به فضل امام بودیم . این معرفت درجه اول را خدا به همه مخلوقات داده است. در انتها با گفتن جمله ی “بابی انتم و امی..” تایید و امضاء می کنیم.

▫️ برگه دوم مربوط به موضع گیری ما در دنیاست و اینکه با دوستان شما دوست و با دشمنان شما دشمن هستم (مؤمن بکم و بما آمنتم به کافر بعدوکم وبما کفرتم به…..) در این برگه چهار چوبه ی اصلی برای تعیین هر موضع گیری که شیعه باید داشته باشد تا امر ظهور محقق شود را بیان کرده اند ؛ در انتها برای بار دوم با همان جمله ی” بابی انتم و امی….” تایید و در واقع امضاء می کنیم.

▫️در برگه سوم بیان می کنیم که اصلا مسیری که شما تعیین کنید منتهی بخداوند می شود ؛ تعیین رزق و روزی مخلوقات و توازن و تعادلی که در دنیاست بخاطر وجود شماست و فقط با پیروی از شما می توان سلوک کرد و به خدا رسید. (من ارادالله بدأبکم…..)

در انتها برای بار سوم آنچه گفتیم را با گفتن جمله ی “بابی انتم وامی….امضا می کنیم .

▫️ در برگه چهارم بیان می شود که هرچند امام علیه السلام ظاهرا همچون ما هستند ولی در واقع شما اول و آخر و اصل و فرع و معدن و مرکز هرخیری هستید که قابل تصور باشد.
در انتها برای چهارمین بار با‌گفتن جمله ی ” بابی انتم و امی….امضا می کنیم.

▫️ در برگه پنجم فرد در برابر این همه فضائل گیج می شود و معترف است که در مقابل آنچه از طرف امام علیه السلام نصیب عالمیان شده نمی توان خوبی او را وصف کرد و آنچه حقش هست ثنایش نمود.

در اینجا برای مرتبه ی پنجم با گفتن جمله ی ” بابی انتم وامی…” آنچه گفتیم را تأیید و امضاء می کنیم.