کلیپ تصویری : عمق فاجعه حمله به خانه وحی !!!

— روزهای اول ماه ربیع الاول یادآور آغاز مشکلاتی است که غاصبین خلافت ، بعد از بی وفائی حاضرین در غدیر بعهد امامت ، برای اهل بیت پیغمبر ، صلی الله علیه و آله ، پیش آوردند.