قرائت زیارت اربعین

-روضه خوانی و سینه زنی .

-امام حسین صلوات الله علیه جانشان را فدا کردند تا همگان بتوانند بوسیله ی امامت از جهل به معرفت برسند (توضیحی درباره ی معنای “جهالت” در “لیستنقذ عبادک من الجهاله” )