ماجرای یک مادر مسیحی که نام فرزندش را زین العابدین گذاشت

“پزشکان گفتند محال است بچه دار شوی!”

السلام علیک یا زین العابدین
و یا سید الساجدین یا علی ابن الحسین علیه السلام