باسمه تعالی
کلیپ تصویری : مانع ظهور = نشناختن شان و مقام امام ، با توضیحی درباره ی :

— چرا شناخت یا عدم شناخت شان و مقام اهل بیت در موضع گیری فکری و عملی ما اینقدر تاثیر دارد؟

— آیا بزرگترین مصیبتی که از بعد از شهادت پیغمبر بر اهل بیت ایشان وارد شد ایجاد سقیفه و شهادت یک یک ائمه بود؟

— مصیبتِ نشناختن شان و مقام اهل بیت موجب تمام مصیبات دیگر شده است .

— دنیا برای تابش نور امام در آن ؛ مانند روزنه ایست که هرچه درباره ی معرفتش در ادعیه و زیارات گفته شده همانند مقدار نوریست که از آن روزنه به بیرون می تابد در حالیکه پشت این روزنه دنیائی از نورانیت است و دنیا گنجایش آن را ندارد.

— اگر درد ما نادیده گرفته شدن شان و مقام امام شود نوع ظهورخواهی مان فرق می کند.

— از غیبت امام زمان علیه السلام ما متوجه آثار غیبت امام زمان شده ایم چون به شان و مقام امام توجه نکرده ایم — همه ی دنیا مثل بند کفشی است که ما غصه ی بسته نشدنش را میخوریم ( از نابسامانی اش ناراحتیم) در حالیکه اگر شان و مقام امام را بشناسیم باید غم دستی را بخوریم که فلج شده است ( امام که دست الهیست از جایگاهش خارج شده است و باین خاطر دنیا به این روز افتاده است)