مراسم عزاداری امام حسین صلوات الله علیه

شب هفتم محرم ۱۴۴۲

سخنران : مروج الاسلام گنجی فرد

موضوع :

— جریان عاشورا را اگر بدرستی نتوانیم تحلیل کنیم بسیاری از مواضعمان عیبناک می شود.

— هدف امام حسین صلوات الله علیه از خروج از مدینه و حرکتشان تا کربلا چه بود؟