معنای اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت

گفتگو با جناب حجه الاسلام آقای علیرضا نعمتی

 

موضوع : عهد امامت چیست و وفای به آن چگونه است؟ 

— قرار گرفتن امام در جایگاه الهی اش مصداق وفای بعهدی است که خدا از انسان خواسته است.

— به ۲ دلیل یقین داریم خداوند و معصومین راهکاری برای برون رفت از غیبت فرموده اند.
— بزرگترین حقی که اگر در جایگاهش قرار گیرد عدالت برقرار شده و همه چیز اصلاح می شود امام زمان است.

— شیطان در جبهه ی باطل مظهر مخالفت با بندگی خداست و امام در جبهه ی حق مظهر بندگی خداوند است ( بندگی خدا در اطاعت از امام قابل انجام است.
— پس از پیامبر مردم ظرف دلشان را بنحوی از حق برگرداندند که هیچ نصیحتی در مورد لزوم وفای بعهد امامت در آنها کارساز نشد.

— در روایات “امام” مصداق عهدی است که خداوند از انسان وفای به آن را خواسته است و چون مردم پس از پیامبر به امام وفادار نبودند (و یک یک ائمه بشهادت رسیدند تا اینکه کار به غیبت انجامید) امام زمان علیه السلام در توقیع برای برون رفت از غیبت (و تحقق ظهور) وفای به همان را از شیعیان خواستار شدند.