میزان تأثیر اعتقاد به عالم ذر در زندگی

– نبودن هر یک از اعتقادات صحیح و مورد نیاز در انسان مومن و مسلمان چه خللی در رفتار و نحوه زندگی او پیش می آورد ؟
– نبودن اعتقاد به عالم ذر در انسان های مومن و مسلمان چه ناهنجاری های اعتقادی و رفتاری را برای آنها پیش می آورد ؟
– بیش از ۱۰ آیه و بیش از ۱۰۰ روایت دالّ بر وجودعالَمی، قبل از این عالَم به نام عالَم ذر است .
– توضیحی در مورد اینکه تعلیمات انسان ها در عالم ارواح صورت می‌گیرد و نحوه زندگی و عملکرد ما در دنیا به نحوه انتخاب و اختیار ما در عالم ذر بستگی دارد .
– خلاصه ای از بخش دوازدهم در زیارت جامعه کبیره (به تعبیر ما) ؛
۱- خداوند به وسیله قرار دادن این بیوت (شاهراهها)، اجازه داده بود که از این طریق نام او برده شود و ذکر او گفته شود و رفعت داده بشود .
۲ – ویژگی هایی که شیعیان نسبت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام دارا هستند ، و چهار اثر مثبتی که این ویژگی ها برای شیعیان دارند .
– آیا کسب معرفت امام ، کسب و دریافت خوبی‌ها، و کسب کمالات ، شروعش از این دنیاست ؟

– در بخش سیزدهم که این مطلب (فکنّا عنده مسَلّمین بفضلکم و معروفین به تصدیقنا ایّاکم) آمده است ، به چه مفهوم است ؟
– چه پاسخی داریم برای افرادی که عملکرد عالم ذر شان بد بوده و در این دنیا به نوعی با نحوه زندگی که برایشان ایجاد شده ، بدور از مسائل اعتقادی صحیح بوده اند ، ولی بعد از مدتی هدایت شده و جزء شیعیان قرار گرفته اند ؟