شرح موضوعی خطبه غدیر ( ۳ ) 

موضوع: نشانه های اثبات دائمی و بین المللی بودن خطبه غدیر .

– خطبه غدیر را به خاطر اهمیت بسیاری که دارد لازم است به وسیله گذاشتن جلساتی برای خواندن و ترجمه آن در مساجد و حسینیه‌ها و یا مجالس مختلف و حتی منازل و در میان خانواده‌ها از مهجوریت و غربت بیرون بیاوریم .
– خطبه غدیر در واقع یک دستورالعمل جامع ،کامل ، و بین المللی و برای همه بشریت است .
– با نگاه کلی به خطبه غدیر می‌توان آن را در چهار جهت پر اهمیت احساس کنیم .
– این چهار جهت غیر از آن محتوای داخل خطبه غدیر است ، گرچه که با آن ارتباط دارد .
– خطبه غدیر از نظر ظاهری شامل چهار موضوع اصلی می باشد ، که هر کدام از این چهار جهت در این کلیپ توضیح داده شده است .