مجموعه صاعقه امامت

قسمت هفتم

 

 هدف از خلقت انسان معرفت به مقام امام است.

 

— چرا سوال مشترک میان انسان و ملائکه (چرا خداوند انسان را خلق کرد) علامت بی معرفتی نسبت به مقام امام است؟

— اگر ملائکه معرفت به امام داشتند خونریزی و فسادی که توسط انسان در زمین ایجاد شده و نسبت به مجموعه ی خلقت جوَلانی از باطل است جلو چشمشان را نمی گرفت یعنی توقع میرفت بخاطر اعتماد به توان و مقام امام می فهمیدند هدفی که خدا از خلقت جانشینانش داشته تامین خواهد شد — اگر چنین معرفتی به امام داشتند این سوال که چرا انسانی می آفرینی که فساد و خونریزی خواهد کرد را مطرح نمی کردند.

— خداوند بعد از پشیمانی ملائکه از پرسش نابجایشان در آسمان چهارم بیت المعمور را برای آنها قرار داد تا محل برگشت از خطایشان باشد همانطور که در زمین کعبه را مثلی از امام قرار داد تا محلی برای رجوع انسان به امام باشد و هنگام ورود اولین امام به دنیا ( امیرالمومنین صلوات الله علیه) ایشان را از کعبه در اختیار بشر قرار داد تا بفهماند فقط از طریق امام می شود به بندگی خداوند (و ما خلقتُ الجن و الانس الاّ لیعبدون) رسید .