باسمه تعالی

کلیپ تصویری : هشداری شبیه توقیع (۱)

توضیحی درباره ی :

برای اینکه امر ولایت و سرپرستی مردم پس از پیامبر دچار آسیب نشود و در جای خود قرار گیرد ( حکومت در دست امیرالمومنین و بقیه ی ائمه صلوات الله علیهم قرار گیرد) ایشان از ابتدای بعثت تا آخرین لحظات عمرشان ، هم بسیار بر این مسئله تاکید کردند و هم در موقعیتهای مختلفه برای جلوگیری از انحراف در این زمینه هشدارهائی دادند.

یکی از این هشدارها روایتی است معتبر در کتب شیعه و سنی که میفرمایند :

چنانچه امتی امر سرپرستی برخود را به کسی دهند در حالیکه در میان آن امت فردی اعلم از او هست پیوسته کار آنها رو به انحطاط و بدبختی خواهد بود تا وقتی برگردند به آنچه که ترک کرده اند ، توقیع امام عصر ارواحنا فداه به شیخ مفید تعبیر دیگری از همین هشدار است.