پاسخ به ۶ شبهه ی منکرین غدیر نسبت به فاطمیه

موضوع ؛ جلسه پرسش و پاسخ درباره شبهاتی که منکرین غدیر درباره فاطمیه مطرح می کنند و به این وسیله شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دروغ و افسانه می خوانند و روایات موجود در این باره را ، روایات یهودی می نامند ، برگزار شد .
در این جلسه به ۶ سوال مهم ، با استناد به کتب منکرین غدیر (سنی ها) ، پاسخ داده شده است .
از عموم شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام می خواهیم در نشر و پخش آن همکاری فرمایند .
۶ شبهه از طرف منکرین غدیر ؛
(کسانی که قبول ندارند ابوبکر و عمر به حضرت زهرا ظلم کردند)
– شبهه اول ،
۱ – آیا قبور بقیه دختران پیامبر هم معلوم نیست ؟
– آیا تفاوتی که ما برای حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به بقیه فرزندان پیامبر قائلیم ، در قرون بعد شکل گرفت ؟
– شبهه دوّم ،
۲ – اگر کسی در تشییع جنازه حضرت زهرا (سلام الله علیها) شرکت نکرده پس چرا حضرت فرمودند ؛تابوت را جوری درست کنند که حجم بدن دیده نشود ؟
– اصلاً اگر همان خانه خودشان دفن شدند ، تشییع و تابوت چرا ؟
– شبهه سوم ،
۳ – آیا در روایات یا کتب تاریخی اهل سنت نشانه هائی هست که ثابت کند که ابوبکر و عمر در مراسم تدفینِ شبانه حضرت زهرا شرکت کردند ؟
– شبهه چهارم ،
۴ – اگر کسی بپرسد چرا ائمه دیگر برای رسوا کردن خلفای ظالمِ زمان خودشان نخواستند مانند حضرت زهرا (سلام الله علیها) ، قبرشان مخفی باشد ، چه میتوان گفت ؟
– شبهه پنجم ،
۵ – اسماء بنت عمیس که همسر ابوبکر بود (و در مراسم تدفین شرکت داشت) ، آیا محل قبر حضرت زهرا سلام الله علیها را متوجه شد ؟
برخی می گویند ؛ شاید همسرش به ابوبکر گفته باشد ؟ .
– شبهه ششم ،
۶ – آیا در کتب اهل سنت روایتی مبنی بر هجوم به خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) هست ؟