پاسخ های کوبنده قسمت نهم

انتقاد از اولی و دومی و سومی

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر