مجموعه صاعقه امامت

قسمت سوم

 

پیشرفت اسلام وابسته به تبلیغ درباره ی امام زمان است

 

در مجموعه صاعقه امامت به ادعاهای واهی منکرین غدیر با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت) پاسخ داده شده است.

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— در هیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

 

 

 

 

 

دانلود کنید!!