دعای افتتاح به ۳ بخش تقسیم می شود :

۱ – در بخش اول که ۱۸ مرتبه ” الحمدلله” آمده ، پس از هربار ، بایدها و نباید های رفتاری و اعتقادی مان را گوشزد می کنند.
۲ – در بخش دوم کاملترین نوع صلوات بر پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله نثار میشود و بما یاد می دهند پس از نام هریک از معصومین “صلوات” بفرستیم.
۳ – در بخش سوم توانمندی هائی که امام زمان ارواحنافداه بعد از ظهور از خود نشان خواهند داد و نیز دعا برای ظهور و تمایل قلبی به ایجاد دولت کریمه و گلایه از دوران سخت غیبت یادآوری شده است.