کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۹)

 

موضوع : کوتاه نیامدن ائمه از حقی که در غدیر برایشان تعیین شد

 

— امام باقر صلوات الله علیه وصیت کردند ۱۰ سال برای مظلومیتم در ایام حج ( کنار جمعیت حجاج) در مِنَا ( که بیشترین اعمال حج در آنجا انجام میشود) عزاداری کنید ، ایشان نه محصور شدند و نه محبوس ، مظلومیتی که مورد نظر امامست محرومیت از حقی است که در حکومت داشتند و خواستند بدینوسیله آن را به عموم مسلمانان بفهمانند.