کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۱۲)

موضوع : گوشه ای از وظایف غدیریان

سوالات ماه دوازدهم ( ذیحجه):

۱ – معصومین در روایات چند اسم برای عید غدیر ذکر کرده اند؟ ۱۴ اسم را نام ببرید.
۲ – چرا آنقدری که منکرین غدیر علیه غدیر تلاش می کنند علیه عاشورا و دیگر مناسبتها کار نمی کنند؟
۳ – ۱۲ پیشنهاد برای نهادینه کردن تبلیغ غدیر بنویسید.
۴ – استدلال یک معلم در اثبات آنچه شیعیان از جمله ی “من کنت مولاه فهذا علی مولاه” معتقدند را بنویسید.
۵ – بالاترین ( بهترین) نوع تبلیغ غدیر کدامست ، مثالی بزنید.
۶ – منکرین غدیر درباره ی علت سخن پیامبر در غدیر (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) چه می گویند (جریان یمن) و چهار پاسخ به این شبهه را بنویسید.
۷ – چهار زمینه برای تبلیغ غدیر پیشنهاد شده ، شما کدامیک را انتخاب می کنید؟
۸ – چه تصمیمی برای نهادینه شدن تبلیغ غدیر گرفته اید؟
———————-